אחריות תאגידית

אימוץ קהילתי וסביבתי

מתוך התחייבות חברתית (CSR) שלנו, אנו שואפים להשפיע לטובה על מקום העבודה, הסביבה והקהילה.

Dare to Care הוא פרויקט מתמשך של קליסטו המגלם את רוחנו והמחויבות שלנו במסגרת האחריות התאגידית. אנחנו תומכים במספר פעילויות שנתיות.

חלק מהחזון של קליסטו הוא המחויבות שלנו לשרת את הקהילה ולתרום לעולם טוב יותר. אנו תומכים בפרויקטים קהילתים וסביבתיים עם ארגונים, כמו עמותת Wings of Rescue Israel, אשר מצילים כלבים כנעניים מעורבים על ידי הטסתם הביתה למשפחות מאמצות מעבר ים.