אודות

דיוק של הרגע

כשאני מבטאת את המילה עתיד, ההברה הראשונה כבר שייכת לעבר. כשאני מבטאת את המילה שתיקה, אני משמידה אותה.

ויסלבה שימבורסקה

קליסטו הוא מיזם חברתי המוגדר כעסק שמטרתו לדייק את הבריות באופן כלכלי ואישי באופן בר-קיימא. לקליסטו מטרות עסקיות וגם מטרות חברתיות.

על מנת לפתור בעיות צריך להגדיר אותן תחילה. 50% מהתשובה היא לדעת לשאול את השאלה המדויקת. קליסטו היא סביבה בה אנשים וגם עסקים באים "לכוונן" את מיתריהם בעזרת אנשים, מומחים, מאזינים, מתבוננים ועוד.